sob.. cze 15th, 2024

Popyt na usługi prawnicze w Polsce stale rośnie. Bardzo wiele osób w obliczu kłopotów z prawem poszukuje darmowych porad prawnych. Czasami taka pomoc okazuje się niewystarczająca. Wówczas trzeba zdecydować się na profesjonalne usługi prawnicze. W niniejszym artykule wyjaśniamy, jakie są różnice między prawnikiem a adwokatem. Zapraszamy serdecznie do wnikliwej lektury! 

Prawnik a adwokat – jak odróżniać zawody prawnicze? 

Ogromna ilość osób nie potrafi wyjaśnić, jakie są najważniejsze różnice między poszczególnymi zawodami prawniczymi. Z tego względu dość często dochodzi do tego, że nazwy tych zawodów używane są w sposób zamienny, co jest dużym błędem. Jeśli decydujemy się na usługi prawnicze https://odfrankuj.org/kancelarie-frankowe-poznan jakiegokolwiek prawnika, powinniśmy najpierw sprawdzić jakie są jego kompetencje. 

Jakie są kompetencje prawników? 

Usługi prawnicze świadczone przez osoby wykonujące zawód prawniczy są często niezbędne w wielu okolicznościach naszego życia. Warto wiedzieć o tym, iż zawód ten zalicza się do grona najstarszych zawodów świata. W chwili obecnej nadal bardzo wielu młodych ludzi podejmuje decyzję o rozpoczęciu studiów prawniczych. Wynika to przede wszystkim z tego, iż ukończenie takiego kierunku otwiera ogromne możliwości rozwoju zawodowego oraz wiele perspektyw. Grupa społeczna, jaką są prawnicy, cieszy się dość dużym zaufaniem wśród społeczeństwa. Duża ilość Polaków udaje się do nich w celu uzyskania fachowej pomocy prawnej bądź gdy potrzebujemy adwokata, który będzie reprezentował nasze interesy przed sądem. Wszystkie osoby, które ukończą studia prawnicze, otrzymują dyplom magistra i w zależności od tego, jaką wybiorą specjalizację i aplikację, mogą świadczyć rozmaite usługi prawnicze. Wśród najpopularniejszych zawodów wymienia się adwokata, radcę prawnego, komornika, sędziego, notariusza, prokuratora czy rzeczoznawcę. W największych miastach w Polsce konkurencja na rynku adwokackim jest bardzo duża – istnieje ogromna ilość kancelarii prawnych o ugruntowanej pozycji. 

 Zobacz także:

Aplikacja, czyli wybór zawodu prawniczego 

Aplikacja to procedura, w której osoba po studiach prawniczych wybiera, jaki zawód chciałbyś wykonywać w przyszłości. Jakie są różnice pomiędzy poszczególnymi profesjami prawniczymi? Dotyczą one przede wszystkim zakresu kompetencji i możliwości występowania w imieniu klienta przed sądami powszechnymi. Oczywiście większość osób zdaje sobie sprawę z tego, jaki jest zakres kompetencji notariusza, komornika lub rzeczoznawcy – są jednak inne zawody, co do których wiedza wśród społeczeństwa nie jest zbyt szeroka. Wśród zawodów prawniczych, które mogą być błędnie utożsamiane przez społeczeństwo, wymienia się radcę prawnego, adwokata i prawnika. Zdecydowana większość osób miałaby duży problem z określeniem najważniejszych różnic pomiędzy tymi profesjami prawniczymi. Nie są to pojęcia tożsame – warto o tym pamiętać. 

Radca prawny a adwokat

Każda osoba, która ukończy studia prawnicze, zostaje prawnikiem. Posiadanie tytułu magistra nauk prawnych nie oznacza jednak, iż dana osoba jest adwokatem, sędzią, prokuratorem i tak dalej. Dzięki pięcioletniej nauce na studiach prawniczych dana osoba uzyskuje ogólną wiedzę z zakresu rozmaitych dyscyplin prawa – chodzi tutaj na przykład o prawo karne, cywilne czy administracyjne. Podczas dalszej nauki możliwe jest podjęcie aplikacji. Aplikacja to procedura, która przygotowuje do wykonywania konkretnego zawodu prawniczego, czyli adwokata, sędziego, radcy prawnego itd.  Kancelarie prawne mogą świadczyć rozmaite usługi prawnicze dotyczące udzielania porad prawnych oraz tworzenia stosownych opinii na dany temat. Z kolei radcy prawni są prawnikami, którzy odbyli aplikację radcowską i są upoważnieni do udzielania obywatelom porad prawnych, występowania w ich imieniu przed sądami oraz do sporządzania rozmaitych opinii w różnych sprawach. Kim zatem jest adwokat? Takie pytanie zadaje sobie bardzo wiele osób. Usługi prawnicze świadczone przez nich w wielu sprawach są tak naprawdę nieocenione. Bez pomocy adwokata nie jest możliwe wygranie ogromnej ilości spraw przed sądem. Adwokat to prawnik, który skończył nie tylko studia, ale ma również za sobą aplikację adwokacką. Osoba wykonująca zawód adwokata uprawniona jest do wykonywania tych samych czynności co radca prawny. Trzeba jednak mieć na uwadze, iż dokładny zakres obowiązków adwokata i radcy prawnego nie jest dokładnie taki sam. Najważniejszą różnicą między dwoma tymi profesjami jest fakt, iż adwokat może występować w imieniu obywatela przed sądami we wszystkich sprawach karnych w roli obrońcy. We wszystkich pozostałych sprawach, czyli takich z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego lub administracyjnego, nasze interesy może reprezentować zarówno radca prawny jak i adwokat. Jest to najważniejsza różnica pomiędzy dwoma tymi profesjami świadczącymi usługi prawnicze. Warto pamiętać o tym, do kogo należy się zwrócić w danych okolicznościach. Zaoszczędzimy dzięki temu ogromną ilość czasu i pieniędzy. W niektórych sprawach wystarczy skorzystanie z darmowej pomocy prawnej.

By zizzar