sob.. cze 15th, 2024
fotowoltaika

Fotowoltaika. Z roku na rok rośnie świadomość energetyczna Polaków. Wynika to z dwóch podstawowych kwestii, rośnie wiedza na temat szkodliwości wykorzystania węgla do produkcji energii i konsekwencji z tym związanych. Niedawno w Polsce odbywał się Światowa Konferencja Energetyczna podczas, której dyskutowano o negatywnych skutkach używania węgla i analizowano możliwości używania innych źródeł pozyskiwania energii. Jednym z takich sposobów jest fotowoltaika. Drugim powodem rosnącej popularności pozyskiwania energii ze słońca są rosnący ceny energii elektrycznej.

Rachunki Polaków za prąd, póki co utrzymają się na poziomie sprzed roku (dzięki rządowej pomocy), znaczących podwyżek nie da się jednak uniknąć w najbliższym czasie. Jak na to reagować? Warto zainteresować się fotowoltaiką. Wykorzystanie potencjału słońca to wiele możliwości rozwoju, działań na rzecz świadomego regulowania i różnicowania źródeł energii a także duża możliwość oszczędności. Rynek fotowoltaiczny to bardzo dynamicznie rozwijająca się gałąź przemysłu. Jak przewidują eksperci będzie ciągle przyspieszała, ponieważ pogoń za skutecznymi sposobami pozyskiwania energii słonecznej została dodatkowo wzmocniona przez rządzących odpowiednimi regulacjami prawnymi. Sprawdźmy, więc jak fotowoltaika http://www.gmstarbud.pl/realizacje/ wygląda w teorii i praktyce.

Regulacje prawne pozyskiwania energii słonecznej

grunty pod fotowoltaikęOd kilku lat istnieje bardzo silny nacisk dużych organizacji klimatycznych na normowanie i zaostrzanie regulacji związanych z kwestiami energetycznymi. Zachęcają one do redukcji, a nawet likwidacji uzależnienia od produkcji prądu z węgla. Jest on wysoce szkodliwy i niebezpieczny dla środowiska przyrodniczego. Podobne działania podejmuje rząd i Unia Europejska, wytyczając sobie ambitne cele rozbudowy sieci energii odnawialnych. Działanie mają te mają polegać na wspieraniu sprzedaży nowych technologii przez programy dotacji i tworzenie ustaw, jak ustawa o energiach odnawialnych (EEG). Reguluje ona taryfę gwarantowaną za energię oddawaną do sieci elektrycznej przez okres 20 lat. Wszystko to ma w początkowym okresie popularyzować alternatywne źródła pozyskiwania energii, by w niedalekiej przyszłości zastąpiły one te niebezpieczne dla zdrowia Naszego środowiska. Wśród takich źródeł jest fotowoltaika.

W listopadzie 2013 roku, Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień i konsultacji społecznych projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii i ich działaniu w Polsce. W ustawie wyznaczono nie tylko cele, ale przede wszystkim metody wprowadzenia specjalnych mechanizmów dotyczących generacji i obrotu energią z odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo, polski rząd stworzył długofalową strategię energetyczną czyli Politykę Energetyczną Polski do 2030 roku. Według jej zapisów odnawialne źródła energii mają stanowić 20% całości wytwarzanej w Polsce energii. Zmusza to firmy energetyczne do inwestowania w energetykę pozyskiwaną z alternatywnych źródeł oraz nakłada obowiązek zakupu energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii np. fotowoltaiki.

Polecamy także:

Dofinansowania na fotowoltaikę

Mimo rosnącej popularność przydomowych eletrowni słonecznych, wciąż jest to rozwiązanie relatywnie drogie. Żeby skutecznie promować tego typu rozwiązania potrzebne są specjalne dotacje i ulgi podatkowej, dlatego państwowe aparaty pomagają potencjalnym inwestorom w rozpoczęciu takiego przedsięwzięcia proponując atrakcyjne dotacje. Jedną z możliwości sfinansowania instalacji fotowoltaicznej http://www.gmstarbud.pl/fotowoltaika-kielce/ jest współpraca z Bankiem Ochrony Środowiska. On we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oferuje potencjalnym inwestorom niskooprocentowane kredyty, które można spłacać z zysku z instalacji fotowoltaicznej. Kolejną możliwością dotowania instalacji oferuje Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wspomaga on ogólnokrajowe programy wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii. Oferuje przede wszystkim dotacje dla mikroinstalacji oraz wspiera różne programy mające na celu rozwój rozproszonych źródeł energii. Ostatnia propozycja dotacji skierowana jest głównie dla osób zamieszkujących obszary wiejskie. Program Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferuje dotacje na “wytwarzanie lub dystrybucję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności wiatru, wody, energii geotermalnej, słońca, biogazu albo biomasy”. Dotacje dotyczą przede wszystkim zakupu i montażu paneli.

Jak rozpocząć przygodę z fotowoltaiką?

Przede wszystkim należy dobrze zgłębić na czym polega sam proces pozyskiwania energii, warto w tym celu trochę poszukać informacji w internecie. W następnej kolejności powinniśmy ustalić czy w rejonie Polski, którym mieszkamy są dobre warunki do pozyskiwania energii słonecznej. Wiele zależy od szerokości geograficznej, nie w każdym miejscu fotowoltaika będzie się opłacała. Ostatnim, najważniejszym etapem będzie podjęcie decyzji z jakim partnerem podejmiemy współpracę. Powinien on przed założeniem paneli przeprowadzić dokładny audyt domu, żeby ustalić czy inwestycja jest możliwa i przede wszystkim czy przyniesie realne oszczędności.

By zizzar