niedz.. lip 14th, 2024
Koszty rekuperacji w domu

Wentylacja stanowi jeden z czynników, które mogą prowadzić do uzyskania odpowiedniego komfortu mieszkańców. Istnieją dwa podstawowe warianty, które mocno różnią się od siebie zasadą działania. Z punktu widzenia inwestora ta kwestia nie jest jednak najważniejsza. Znacznie ciekawsze z praktycznego punktu widzenia są kwestie, które różnicują cechy tych dwóch rozwiązań. Przede wszystkim opisujemy wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła oraz grawitacyjną.

To pierwsze rozwiązanie jest znacznie nowocześniejsze niż drugie. Ma ono więcej zalet w stosunku do drugiego i nie służy wyłącznie temu, żeby dostarczać powietrze do budynku. Dochodzą w tym przypadku dodatkowe kwestie, choćby w postaci odzyskiwania energii ze zużytego powietrza. Dodatkowo dochodzi kwestia komfortu. Ilość powietrza dostarczanego do budynku jest regulowana. Ponadto ważne jest to, że powietrze jest dodatkowo filtrowane. Prowadzi to wprost do korzyści dla zdrowia mieszkańców. Ile jednak musimy zapłacić za tę technologię?

Kwestia kosztów

System rekuperacji  prowadzi do osiągnięcia różnych korzyści. Nie każda technologia musi być opłacalna ekonomicznie. Pomimo tego okazuje się, że wentylacja mechaniczna z rekuperacją jest wartościowa również z finansowego punktu widzenia. Określa to najlepiej czas zwrotu, ponieważ w przypadku tej technologii mówimy o stosunkowo wysokim koszcie inwestycyjnym (w porównaniu z wariantem grawitacyjnym). Później jednak dochodzi właśnie do odzysku ciepła, a więc również doboru słabszego urządzenia grzewczego lub mniejszego zużycia paliwa. Ostatecznie prowadzi to więc do niższych kosztów eksploatacyjnych. Właśnie ta kwestia prowadzi do osiągnięcia korzyści również z finansowego punktu widzenia.

Ile musimy zapłacić za instalację?

Ile kosztuje jednak sama instalacja rekuperacji? Oczywiście nie ma jednej kwoty, która okaże się zawsze prawdziwa. Z tego powodu znacznie bezpieczniejsze jest podawanie przedziałów. Najczęściej przedstawia się szeroki przedział od 17000 złotych do 35000 złotych. Rzadko będą to jednak okolice tej górnej granicy. Zwykle wentylacja mechaniczna prowadzi do kosztów inwestycyjnych w okolicach od 20000 do 25000 złotych. Największa część kosztów pochodzi od najważniejszego urządzenia w całym systemie. Jest to rekuperator, ponieważ to właśnie ten element jest odpowiedzialny za najważniejsze kwestie. Przede wszystkim to właśnie w nim znajdują się takie części jak wymiennik ciepła (najczęściej jest to wariant przeciwkrzyżowy), ale również wentylatory. Ostatecznie często porównuje się rekuperator do serca całego systemu. Ponadto warto do tego dołożyć kwestie samego montażu. Nie jest on jednak nadmiernie skomplikowany i w praktyce rzadko dochodzi tutaj do występowania kosztów. Ponadto pozostają jeszcze dodatkowe elementy jak sam system przewodów czy miejsce poboru oraz odprowadzania powietrza. Ostatecznie prowadzi to do kosztów około 20000 złotych. Prowadzi to jednak do stałego uzysku.

Koszty eksploatacji

W przypadku eksploatacji stosunkowo łatwo jest przedstawić koszty, ale znacznie trudniej skonfrontować je z osiąganymi oszczędnościami. Koszt wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła bywa odstraszający w kwestii inwestycji, ale za to przyciągający w ramach osiąganych korzyści. Efektywność odzyskiwania ciepła w wymienniku to często ponad 60%. To oznacza znaczącą redukcję wykorzystywania paliwa na potrzeby ogrzewania. Ile jednak kosztuje sama eksploatacja? Od razu warto zauważyć, od czego te kwoty zależą. Składają się one z dwóch podstawowych składników. Po pierwsze wentylacja mechaniczna wymaga do swojego działania energii elektrycznej. Po drugie warto (i powinno się) regularnie wymieniać filtry. Ostatecznie koszty eksploatacji możemy podzielić po około 50% na obie te kwestie. Ile one jednak wynoszą? Najczęściej będzie to od 300 do 400 złotych.

 

Okres zwrotu inwestycji

Przede wszystkim trudno jest przedstawić okres zwrotu, ponieważ zależy on od samych kosztów ogrzewania w danym domu. Koszt rekuperacji w okolicach od 20000 do 25000 złotych najczęściej zwraca się od 8 do 10 lat. Jest to najczęściej podawany przedział. Nie zawsze rzeczywistość zostanie jednak zamknięta w ramach tego przedziału. Przede wszystkim koszt ogrzewania elektrycznego jest znacząco różny od tego, który uzyskamy po instalacji pompy ciepła. W ramach tego pierwszego wariantu wentylacja mechaniczna z rekuperacją może się zwrócić już w ciągu 6 lat. Nie jest o więc tak oczywiste. Najlepiej za każdym razem sprawdzić wszystko w ramach konkretnego przypadku. Przede wszystkim warto przemyśleć kwestie tego, ile będziemy zyskiwać każdego miesiąca. Później wystarczy podzielić inwestycję przez kwotę, którą będziemy oszczędzać. Najlepiej jednak robić to w odniesieniu do roku, ponieważ oczywiście uzyski w miesiącach grzewczych będą znacznie cenniejsze. Pamiętajmy jednak, że wentylacja mechaniczna prowadzi do uzyskania większej liczby zalet niż ma to miejsce w ramach konkurencyjnego wariantu grawitacyjnego. W praktyce warto odnieść się przede wszystkim do dostarczania odpowiedniej ilości powietrza, które dodatkowo będzie wyższej jakości (w wyniku filtracji) oraz pozbawione owadów. Możliwe są również inne zyski na etapie inwestycji. Trzeba wziąć pod uwagę wszystkie czynniki i dopiero wtedy podejmować decyzję.

By zizzar