Jak wybrać odpowiedni dom dla seniorów?

Dom opieki czasami jest jedynym możliwym rozwiązaniem, jeśli nasi seniorzy zmagają się z wieloma chorobami. Z racji obowiązków zawodowych nie jesteśmy w stanie zapewnić im w domu należytej opieki, dlatego decyzja o umieszczeniu seniorów w domu opieki czasami wydaje się być optymalną decyzją. Dom dla seniorów może zagwarantować im opiekę przez 24 godziny na dobę oraz pomoc we wszystkich dolegliwościach ze strony profesjonalnych opiekunów i lekarzy. W dzisiejszym artykule tłumaczymy dla kogo są domy opieki, kiedy warto z nich skorzystać oraz czym kierować się przy ich wyborze. Jest to lektura obowiązkowa dla każdego, kto rozważa umieszczenie seniora w domu opieki.

 

Kiedy umieścić seniora w domu opieki? 

Wiele osób nie posiada dokładnej wiedzy w zakresie tego, kiedy powinno się osobę starszą umieścić w domu seniora np. w Szczecinie. Warto wiedzieć, że najważniejszymi przesłankami ku podjęciu takiej decyzji jest agresja, pobudzenie, nietrzymanie moczu bądź stolca, utraty świadomości, całkowity brak sprawności psychoruchowej, któremu towarzyszą odleżyny, konieczność karmienia za pomocą zgłębnika itd. 

Wśród przyczyn powodujących konieczność umieszczenia seniora w domu opieki są także te obiektywne. Mowa tutaj o braku opiekuna dla takiej osoby bądź niemożności sprawowania opieki nad nim przez jego własną chorobę i spowodowaną przez to niesprawność. Niektórzy mogą sądzić, iż senior nie powinien trafić do domu opieki, jednak trudno wymagać od jego rodziny tego, by się nim zajęli, jeśli jest on całkowicie unieruchomiony, posiada odleżyny, trzeba go karmić za pomocą sondy do żołądka. Tego typu przypadki są jeszcze gorsze, gdy w danej rodzinie ma miejsce poważny konflikt bądź gdy sytuacja zdrowotna opiekunów także jest zła.

 Odpowiedź na pytanie zawarte powyżej brzmi zatem: senior powinien trafić do domu opieki zawsze wtedy, gdy występuje taka konieczność obiektywna określona wyżej. Im dłużej senior zostaje we własnym domu wraz z najbliższymi, tym oczywiście lepiej dla niego. Niestety, życie pisze różne scenariusze i nie zawsze jest to możliwe. Warto wiedzieć, iż najlepiej jest uzyskać od chorego zgodę na umieszczenie go w instytucji opieki długoterminowej. Oczywiście nie dotyczy to tych seniorów, którzy nie mają możliwości, aby wyrazić taką zgodę ze względu na chorobę. 

 

Jaki dom seniora wybrać? 

Forma opieki jest kwestią drugorzędną. W zależności od tego, jaka będzie dostępność miejsc oraz możliwości finansowe rodziny, można zdecydować się na umieszczenie seniora w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym, Domu Opieki bądź Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym. Wszystkie te instytucje działają na nieco innych zasadach. Kryteria wyboru, którymi należy się kierować, są praktycznie takie same. 

Przed podjęciem decyzji o umieszczeniu bliskiej nam osoby w domu seniora, warto najpierw wybrać się do konkretnej placówki, aby na własne oczy przekonać się, jaka jest jakość świadczonych przez nią usług. W trakcie takiej wizyty można zweryfikować, czy informacje zamieszczone np. na jej stronie internetowej pokrywają się ze stanem faktycznym. Można również zwrócić uwagę na kwestie najbardziej podstawowe, czyli stan czystości czy zapach pomieszczeń. Dobrym pomysłem jest także zapytanie o opinię innych podopiecznych bądź członków ich rodzin. Oni będą mieli z pewnością dla nas szereg wartościowych informacji. 

 

Kto opiekuje się seniorami w domach opieki? 

Każdy dom seniora zatrudnia na swoje potrzeby sporo pracowników, których zadaniem jest codzienna dbałość o to, aby wszyscy podopieczni czuli się tam komfortowo. Mowa tutaj w szczególności o opiekunkach i pielęgniarkach, rzadziej lekarzach. Przed wybraniem konkretnego domu seniora opłaca się zapytać o doświadczenie oraz specjalizację poszczególnych pracowników zatrudnianych w danym domu seniora. Jednym z czynników, który zawsze należy brać pod uwagę, jest ilość opiekunów, która przypada na pacjentów. Im więcej chorych ma dana opiekunka do swojej opieki, tym mniej czasu może im poświęcić. 

Najważniejsze jest to, aby wszystkie osoby zatrudnione przez dom seniora wyróżniały się empatią i życzliwością wobec wszystkich swoich podopiecznych. Pozytywna atmosfera w takim miejscu to absolutny priorytet. Przed umieszczeniem osoby starszej w domu seniora, naszym obowiązkiem jest dokładne zweryfikowanie, jak w rzeczywistości na co dzień czują się umieszczone tam osoby. 

 

O co zapytać, zanim wybierzemy konkretny dom seniora?

Jedną z najistotniejszych spraw w domu seniora jest to, jaka jest codzienna organizacja poszczególnych dni podopiecznych. Warto sprawdzić, czy seniorzy będą mieli zapewnione jakieś formy aktywności fizycznej w trakcie dnia. Mowa tutaj chociażby o terapii zajęciowej. Opłaca się też zweryfikować, czy dany dom seniora stosuje terapię psychologiczną oraz czy pacjenci mogą realizować w dowolny sposób swoje potrzeby duchowe – np. wizyty duszpasterskie, udział w mszach itd. Im więcej tego typu inicjatyw jest w danym domu seniora, tym lepiej. Ponadto, personel musi posiadać jak najlepsze kompetencje, aby móc pomóc swoim podopiecznym w walce z ich chorobami. 

Add a Comment